ראש השנה יום הדין יום תרועה

היום שבו הכל נקבע.

היום הראשון בשנה, ביום שבו נברא האדם, זהו היום שבו מלך העולם עושה מאזן לקראת השנה הקרובה וקובע את מידת השפע שהוא מוריד לכל בריה ובריה.

"אמר הקב"ה אמרו לפני בראש השנה מלכויות זכרונות ושופרות.
מלכויות – כדי שתמליכוני עליכם,
זכרונות – כדי שיבא לפני זכרונכם לטובה,
ובמה? – בשופר


(תלמוד בבלי, מסכת ראש השנה, דף ל"ד, עמוד ב')

פתיחה
מלכויות
זכרונות
שופרות
איחולי שנה טובה

מלכויות

"מלוך על כל העולם כולו בכבודך"

ביום הראשון של השנה אנו זוכים לעסוק בעבודה מיוחדת - המלכת ה' וקבלת עול מלכותו עלינו ועל כל הנבראים.
התפילות כולן ביום זה סובבות סביב ההמלכה. אנו מבקשים להיות חלק ממלכות ה' ולהמשיך להמליך אותו עלינו במשך השנה הקרובה.

"היום יעמיד במשפט
כל יצורי עולמים"

ביום ההמלכה בורא עולם יושב על כסא מלכותו ומחליט על פי מעשינו בשנה האחרונה על המשך הכוחות והכלים שנקבל בשנה הקרובה.

מִי יִחְיֶה

וּמִי יָמוּת

מִי בְקִצּוֹ

וּמִי לֹא בְקִצּוֹ

מִי יֵעָנִי

וּמִי יֵעָשֵׁר

מִי יִשָּׁפֵל

וּמִי יָרוּם

וּתְשׁוּבָה וּתְפִלָּה וּצְדָקָה מַעֲבִירִין אֶת רֹעַ הַגְּזֵרָה

התפקיד

בראש השנה אנו מקבלים כלים רוחניים וגשמיים כמו שפע, פרנסה, בריאות, נחת, שמחה וכו',
לתפקיד נעלה יותר במלכות ה' וכדי לקיים את מצוות ה' ולהוסיף ולהעצים את מלכות ה' בעולם.

ראש השנה זו ההזדמנות שלנו להתפלל ולבקש חיים טובים יותר -
"זכרנו לחיים מלך חפץ בחיים וכתבנו בספר החיים למענך אלוהים חיים".

"זכרנו בזיכרון טוב לפניך"

אנחנו מזכירים את מעשי אבותינו ואת רחמי הקב"ה עליהם
ומתפללים לעורר את רחמי ה' עלינו כחלק משרשרת הדורות, העבר והעתיד.

סימנא טבא

נהגו ישראל לפתוח את הסעודה הראשונה של השנה באכילת מאכלים מיוחדים שנועדו לסמל את משאלות הלב הממלאות אותנו בימים אלה.
אנחנו עושים מעשים ואוכלים מאכלים שמסמלים את השאיפות והבקשות שלנו לשנה הקרובה.

רוביא

"שירבו זכויותינו ותלבבנו"

דג

"שנפרה ונרבה כדגים"

כרתי

"שיכרתו אויבינו ושונאינו וכל מבקשי רעתינו"

רימון

"שירבו זכויותינו כרימון"

קרא

"שתקרע רוע גזר דיננו ויקראו לפניך זכויותינו"

גזר

"שתקרע רוע גזר דיננו ותגזור עלינו גזרות טובות"

ראש של כבש

"שנהיה לראש ולא לזנב"

תמר

"שיתמו אויבינו ושונאינו וכל מבקשי רעתינו"

סילקא

"שיסתלקו אויבינו שונאינו וכל מבקשי רעתינו"

תפוח בדבש

"שתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה"

שופרות שופרות שופרות שופרות שופרות שופרות שופרות שופרות שופרות שופרות שופרות שופרות שופרות שופרות שופרות

שופרות

"תקעו בחדש שופר בכסה ליום חגנו"

בראש השנה אנחנו תוקעים בשופר כדרך המלכת מלכים שהיו בתרועות שופר.
ממש כמו שמלך העולה על כס המלוכה ומריעים לפניו בחצוצרות,
כך ראש השנה הוא יום המלכת בורא העולם למלך על כל הארץ ואנו תוקעים לפניו בשופר.
בנוסף, קולות השופר מעוררים אותנו לחזור בתשובה מהחטאים.

עקידת יצחק

אנו תוקעים דווקא בשופר של איל, להזכיר את זכות עקדת יצחק בה הקב"ה זימן לאברהם איל כדי להעלותו קורבן במקום יצחק בנו. עקידת יצחק מסמלת את מסירות נפשם של אבותינו הקדושים למען ה' יתברך.

תשליך

"ותשליך במצולות ים כל חטאתם"

ביום הראשון של ראש השנה נוהגים ללכת למקור מים לאמירת תפילת תשליך שבו אנו מביעים את רצוננו 'להשליך' את העבירות שלנו ולהיפטר מהן.
באופן סמלי, בגמר התפילה מנערים את כיסי הבגדים כדי לעורר את הלב לעשות תשובה באמת ולהתנער מהעבירות.

מאחלים שנה טובה
ליקרים לנו

ביום זה אנו מאחלים זה לזה להיכתב ולהיחתם עם כלים גשמיים ורוחניים לשנה הקרובה, לחיים טובים ולשלום.
אחלו גם אתם ליקיריכם שנה טובה.
מלאו את הטופס ושתפו איתם את הקישור והם יקבלו מכם ברכה לשנה החדשה.

לפלוני היקרהים!

לשנה טובה תכתב ותחתם לאלתר לחיים טובים ולשלום

לשנה טובה תכתבי ותחתמי לאלתר לחיים טובים ולשלום

לשנה טובה תכתבו ותחתמו לאלתר לחיים טובים ולשלום

שנה טובה,
מאלמוני

תחל שנה
וברכותיה!

שתפו את הקישור:

הקישור הועתק בהצלחה!

שתפו את הקישור בכל דרך שתרצו והנמענים יקבלו כרטיס ברכה דיגיטלי אישי ומיוחד.